Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Decret 179/2021, de 5 de novembre, del Consell, d’establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat en els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.