Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

DECRET 112/2016, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2017.