Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2020, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici 2021
de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania.