Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

DECRET 217/2020, de 29 de desembre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l’ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d’ocupació (CEO) i enclavaments laborals i convocatòria per a 2021.