Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Ordre 7/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals.