Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 18 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’incoa l’expedient de declaració de bé moble d’interés cultural a favor de 70 campanes gòtiques de la Comunitat Valenciana.