Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 3 de maig de 2018, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret del Consell pel qual es regulen els serveis lingüístics valencians i es crea la Xarxa Pública dels Serveis Lingüístics Valencians.