Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

20 Gener, 2020

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes d’inversió
per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020.

Archivos adjuntos (1)