LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació

17 Octubre, 2019

Resolució de 14 d’octubre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2019 les subvencions destinades a finançar plans extraordinaris d’ocupació als municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019, en aplicació de l’Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell, i de l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/17/pdf/2019_9784.pdf

Forma i termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud (comprensiva així mateix de la documentació exigida en el resolc nové) es presentarà de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat «EMCOLD 2019. Programa de subvencions d’iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades en col·laboració amb corporacions locals». En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació

http://www.labora.gva.es/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio

Termini: set dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Només podrà presentar-se una sol·licitud per municipi.

La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Alacant

DIRECCIÓ TERRITORIAL C/ PINTOR LORENÇ CASANOVA, 6 03003 ALACANT/ALICANTE

Tel.: 965900300/965900324 Fax: 965900400
SERVEI TERRITORIAL DE FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ- ALACANT Tel.: 965900341 Fax: 965900302
SERVEI TERRITORIAL DE FOMENT – ALACANT Tel.: 965900395 Fax: 965900304
SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I COORDINACIÓ DE CENTRES – ALACANT Tel.: 96900369  Fax: Fax: 965900301
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL – ALACANT Fax: 965900400
Castelló

 DIRECCIÓ TERRITORIAL C/ HISTORIADOR VICIANA, 8 – 4ª12002 CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA

Tel.: 964 558650: Fax: 964 558671
SERVEI TERRITORIAL DE FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ- CASTELLÓTel.:964 358 427 Fax: 964 358 584
SERVEI TERRITORIAL DE FOMENT – CASTELLÓ Privado Tel.: 964 558 684  Ocupació Público 964 558 688 Tel.: 964 558 688 Fax: 964 558 686
SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I COORDINACIÓN DE CENTRES – CASTELLÓ Tel.: 964 558 674 Fax: 964 558 671
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL – CASTELLÓ Telèfon: 964 558 692 Fax: 964 558 671
València

 DIRECCIÓ TERRITORIAL – VALÈNCIA AV. DE L’OEST 36 46001 VALÈNCIA

Tel.:012 Fax: 963867505
SERVEI TERRITORIAL DE FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ – VALÈNCIA Tel.: 012 Fax: 963865253
SERVEI TERRITORIAL DE FOMENT – VALÈNCIA  Tel.: 012,  Fax: 963867442
SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I COORDINACIÓ DE CENTRES- VALÈNCIA Tel.: 012, Fax: 963867418
REGISTRE GENERAL DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL – VALÈNCIA Tel.: 012, Fax: 963867505