l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

4 Setembre, 2019

Resolució de 14 d’agost de 2019, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a desenvolupar activitats del programa de joventut durant l’any 2019.

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/22/pdf/2019_8197.pdf

Seran subvencionables els programes de joventut que incloguen els tipus d’activitat següents:

  1.  a) Oci educatiu.
  2.   b) Promoció del voluntariat jove i programes d’aprenentatge-servei.
  3.   c) Fòrum Jove

Les entitats locals presentaran la sol·licitud mitjançant un model normalitzat exclusivament i de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, accessible des del cercador de tràmits i serveis en la url:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19306&version=amp

En aquest mateix enllaç estaran disponibles els models de formularis i els annexos

Termini: finalitzarà el 13 de setembre de 2019

ORDRE 3/2018, d’11 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes a entitats locals per a programes de joventut i equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/18/pdf/2018_3781.pdf