Llei 7/2017 de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana

El passat dia 15 de desembre es va publicar en el DOGV, el text de la Llei 7/2017, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, que va entrar en vigor als 20 dies de la seua publicació, el 4 de gener de 2018.