Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials

Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenrotlla la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexación de l’economia espanyola.