Ministeri d’Economia i Competitivitat

Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es definix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.