Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

Resolució de 16 de juny de 2016, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats autònomes i Entitats locals i altres de caràcter econòmic.