Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

Orde HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s’aproven els models de poders inscriptibles en el Registre Electrònic d’Apoderaments de l’Administració General de l’Estat i en el registre electrònic d’apoderaments de les Entitats Locals i s’establixen els sistemes de firma vàlids per a realitzar els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics