ORDRE 7/2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en el centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV núm. 7765, 21.04.2016)

Text de l’Ordre