Presidència de la Generalitat

LLEI 6/2017, de 24 de març, de la Generalitat, de derogació de la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat