Presidència de la Generalitat

DECRET 142/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació de la línia específica del Fons de cooperació municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana.