Presidència de la Generalitat

Llei 10/2017, d’11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular davant de Les Corts