Presidència de la Generalitat

DECRET 156/2020, de 16 d’octubre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes del programa «Bo Viatge Comunitat Valenciana», per a incentivar la demanda dels serveis turístics interns per la Covid-19.