Presidència de la Generalitat

Resolució de 29 de juny de 2018, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el Conveni marc entre la Generalitat, les diputacions provincials de València, Alacant i Castelló i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d’administració electrònica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.