Presidència de la Generalitat

Llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d’acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP).