Presidència de la Generalitat

Acord de 30 de novembre de 2018, del Consell, d’inici d’actuacions per a pal·liar els danys produïts per l’episodi de fortes pluges ocorregudes a la Comunitat Valenciana entre els dies 14 a 19 de novembre de 2018.