Presidència de la Generalitat Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Decret 47/2019, de 29 de març, del Consell, de convocatòria d’eleccions a entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.