Presidència de la Generalitat – Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica – Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

DECRET 167/2020, de 30 d’octubre, del Consell, de modificació del Decret 236/2019, de 18 d’octubre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d’ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019.