Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, del director general d’Administració Local, de concessió de les ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques.