PRESIDENCIA GENERALITAT

LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017