Resolució de 16 de març de 2016, de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat sobre l’efecte directe de les noves Directives comunitàries en matèria de contractació pública

Resolució de 16 de març de 2016, de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, per la qual es publica la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, sobre l’efecte directe de les noves Directives comunitàries en matèria de contractació pública

Text de la Resolució