Resolució de 6 d´abril de 2106 sobre la utilització del Document Europeu Únic de Contractació

Resolució de 6 d’abril de 2016, de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, per la qual es publica la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre la utilització del Document Europeu Únic de Contractació previst en la nova Directiva de contractació pública

Text de la Resolució