Subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2022.

Els beneficiaris són entitats locals i ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais escènics i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria.