Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Resolució de 14 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, Pla RENHATA.

https://dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3106.pdf