Legislació

Ajudes i subvencions

5 Octubre, 2020

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Resolució de 29 de setembre de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual es convoquen per a 2020 les subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana, declarat per la UNESCO Patrimoni Mundial o Immaterial de la Humanitat. (més…)

30 Juny, 2020

Presidència de la Generalitat

Extracte de la Resolució de 19 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen per a l’any 2020 subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana. (més…)

18 Maig, 2020

Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2020, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen subvencions al transport universitari en la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020. (més…)

31 Març, 2020

Presidència de la Generalitat

Resolució de 26 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari 2020. (més…)

19 Febrer, 2020

Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques. (més…)

4 Febrer, 2020

Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Es convocaran pròximament les ajudes de lloguer d’habitatge i ajudes al lloguer dirigides als joves, corresponent a l’exercici 2020. Així mateix, des de la Direcció General d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana es continuarà amb la línia d’ajudes de concessió directa per a atendre situacions de vulnerabilitat econòmica per a evitar la pèrdua d’habitatge. (més…)

29 Gener, 2020

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2020. (més…)

20 Gener, 2020

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes d’inversió
per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020. (més…)

20 Gener, 2020

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent als municipis de la Comunitat Valenciana, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020. (més…)

10 Gener, 2020

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Resolució de 18 de desembre de 2019, del director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual s’adjudiquen, per a l’exercici 2019, subvencions per al finançament de les despeses de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de la policia local. (més…)