Legislació

Ajudes i subvencions

17 Abril, 2019

Presidència de la Generalitat

Resolució de 15 d’abril de 2019, de la Presidència de la Generalitat, sobre l’assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari 2019. (més…)

10 Abril, 2019

LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Resolució de 29 de març de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2019 les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana, (més…)

9 Abril, 2019

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 25 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana (més…)

26 Març, 2019

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució d’11 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019. (més…)

21 Març, 2019

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 7 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2019, les subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. (més…)

20 Març, 2019

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució d’11 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019 (més…)

14 Març, 2019

Conselleria d’educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 6 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019 (més…)

7 Març, 2019

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 27 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l’exercici 2019 les subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. (més…)

6 Març, 2019

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i la modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents l’any 2019 (més…)

1 Març, 2019

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 21 de febrer de 2019, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l’activitat física i l’esport per a l’any 2019. Termini de 15 dies (més…)