Legislació

Normativa

25 Juliol, 2019

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Resolució de 17 de juliol de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l’any 2019 el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes (més…)

23 Juliol, 2019

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, d’establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana. (més…)

16 Maig, 2019

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Decret 65/2019, de 26 d’abril, del Consell, de regulació de l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics.

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/16/pdf/2019_5000.pdf (més…)

4 Abril, 2019

Presidència de la Generalitat Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Decret 47/2019, de 29 de març, del Consell, de convocatòria d’eleccions a entitats locals menors de la Comunitat Valenciana. (més…)

3 Abril, 2019

Butlletí Oficial de l’Estat Comunitat Valenciana

Decret 47/2019, de 29 de març, del Consell, de convocatòria d’eleccions a entitats locals menors de la Comunitat Valenciana. (més…)

3 Abril, 2019

Ministeri de la Presidència, relacions amb les Corts i igualtat

Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019. (més…)

1 Abril, 2019

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Decret Llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor. (més…)

26 Març, 2019

Presidència de la Generalitat Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

Decret Llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s’adopten mesures per a afavorir l’accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economico financeres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana (més…)

22 Març, 2019

Presidència de la Generalitat

Llei 6/2019, de 15 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana, en garantia del dret d’informació de les persones consumidores en matèria de titulització hipotecària i altres crèdits i davant de certes pràctiques comercials (més…)

14 Març, 2019

PREFECTURA DE L’ESTAT

Llei Orgànica 3/2019, de 12 de març, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en matèria de participació de la Generalitat Valenciana en les decisions sobre inversió de l’Estat a la Comunitat Valenciana. (més…)