Legislació

Normativa

4 Abril, 2019

Presidència de la Generalitat Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Decret 47/2019, de 29 de març, del Consell, de convocatòria d’eleccions a entitats locals menors de la Comunitat Valenciana. (més…)

3 Abril, 2019

Butlletí Oficial de l’Estat Comunitat Valenciana

Decret 47/2019, de 29 de març, del Consell, de convocatòria d’eleccions a entitats locals menors de la Comunitat Valenciana. (més…)

3 Abril, 2019

Ministeri de la Presidència, relacions amb les Corts i igualtat

Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019. (més…)

1 Abril, 2019

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Decret Llei 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor. (més…)

26 Març, 2019

Presidència de la Generalitat Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

Decret Llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s’adopten mesures per a afavorir l’accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economico financeres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana (més…)

22 Març, 2019

Presidència de la Generalitat

Llei 6/2019, de 15 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana, en garantia del dret d’informació de les persones consumidores en matèria de titulització hipotecària i altres crèdits i davant de certes pràctiques comercials (més…)

14 Març, 2019

PREFECTURA DE L’ESTAT

Llei Orgànica 3/2019, de 12 de març, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en matèria de participació de la Generalitat Valenciana en les decisions sobre inversió de l’Estat a la Comunitat Valenciana. (més…)

12 Març, 2019

Prefectura de l’Estat

Reial decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

7 Març, 2019

Prefectura de l’Estat

Reial decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació.

6 Març, 2019

Institut Valencià de la Joventut

Resolució de 26 de febrer de 2019, del director general de l’IVAJ, per la qual s’estableixen els criteris per al reconeixement de bones pràctiques en l’àmbit de la intervenció amb joves. (més…)