Legislació

Normativa

18 Octubre, 2019

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Decret 203/2019, de 4 d’octubre, del Consell, de creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables

15 Octubre, 2019

Prefectura de l’Estat

Reial decret-llei 13/2019, d’11 d’octubre, pel qual es regula l’actualització extraordinària dels lliuraments a compte per a l’any 2019 de les comunitats autònomes de règim comú i de les entitats locals, en situació de pròrroga pressupostària, i s’estableixen determinades regles relatives a la liquidació definitiva de la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat, corresponent a l’any 2017.

23 Setembre, 2019

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Decret 197/2019, de 20 de setembre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d’ajudes urgents als municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019. (més…)

23 Setembre, 2019

Presidència de la Generalitat Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d’ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019. (més…)

23 Setembre, 2019

Presidència de la Generalitat Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell, d’inici de les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019. (més…)

12 Setembre, 2019

MINISTERI D’ECONOMIA I EMPRESA

Resolució de 4 de setembre de 2019, de la Secretaria General del Tesoro i Finançament Internacional, per la qual s’actualitza l’annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, (més…)

25 Juliol, 2019

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Resolució de 17 de juliol de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l’any 2019 el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes (més…)

23 Juliol, 2019

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, d’establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana. (més…)

16 Maig, 2019

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Decret 65/2019, de 26 d’abril, del Consell, de regulació de l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics.

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/16/pdf/2019_5000.pdf (més…)

4 Abril, 2019

Presidència de la Generalitat Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Decret 47/2019, de 29 de març, del Consell, de convocatòria d’eleccions a entitats locals menors de la Comunitat Valenciana. (més…)