Legislació

Normativa

26 Octubre, 2020

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució de 24 d’octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s’acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. (més…)

1 Octubre, 2020

Presidència de la Generalitat

Decret 142/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació de la línea específica del fons de cooperació municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana. (més…)

22 Abril, 2020

Prefectura de l’Estat

Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.

(més…)

7 Abril, 2020

Ministeri d’Hisenda

Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual s’estableixen les instruccions a les quals hauran d’ajustar-se el contingut, estructura i format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local. (més…)

1 Abril, 2020

Prefectura de l’Estat

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. (més…)

20 Febrer, 2020

FÒRUM MANCOMUNITATS FVMP

El Fòrum de Mancomunitats (FM) de l’FVMP es crea amb la voluntat de fomentar el desenvolupament de les mancomunitats i dels municipis, considerant-les eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant el desenvolupament d’una autèntica cultura associativa com a base per a incrementar l’eficiència i eficàcia de prestació dels Serveis públics. (més…)

19 Febrer, 2020

Prefectura de l’Estat

Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball establit en l’article 52.d) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. (més…)

12 Febrer, 2020

Presidència de la Generalitat

DECRET 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, el manteniment i la posada en funcionament de caixers automàtics, a determinats municipis i nuclis de població en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (més…)

29 Gener, 2020

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

ACORD de 24 de gener de 2020, del Consell, d’inici d’actuacions per a pal·liar els danys produïts per la borrasca Glòria a la Comunitat Valenciana.

27 Gener, 2020

Prefectura de l’Estat

Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. (més…)