Legislació

Normativa

1 Abril, 2020

Prefectura de l’Estat

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. (més…)

20 Febrer, 2020

FÒRUM MANCOMUNITATS FVMP

El Fòrum de Mancomunitats (FM) de l’FVMP es crea amb la voluntat de fomentar el desenvolupament de les mancomunitats i dels municipis, considerant-les eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant el desenvolupament d’una autèntica cultura associativa com a base per a incrementar l’eficiència i eficàcia de prestació dels Serveis públics. (més…)

19 Febrer, 2020

Prefectura de l’Estat

Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball establit en l’article 52.d) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. (més…)

12 Febrer, 2020

Presidència de la Generalitat

DECRET 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, el manteniment i la posada en funcionament de caixers automàtics, a determinats municipis i nuclis de població en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (més…)

29 Gener, 2020

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

ACORD de 24 de gener de 2020, del Consell, d’inici d’actuacions per a pal·liar els danys produïts per la borrasca Glòria a la Comunitat Valenciana.

27 Gener, 2020

Prefectura de l’Estat

Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. (més…)

7 Gener, 2020

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l’any 2020 el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes.

7 Gener, 2020

Presidència de la Generalitat

Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.

7 Gener, 2020

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

DECRET 258/2019, de 13 de desembre, del Consell, de regulació del registre autonòmic i de procediments en relació amb les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

7 Gener, 2020

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Decret Legislatiu 1/2019, del Consell, de 13 de desembre, d’aprovació del text refós de la Llei de l’Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana.