Normativa

ORDRE 7/2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en el centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOCV núm. 7765, 21.04.2016)

Text de l’Ordre

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado sobre el efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública

Texto de la Resolución