L’FVMP, PER UNANIMITAT DELS GRUPS POLÍTICS QUE LA INTEGREN (PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP, EUPV I CIUTADANS), HA ACORDAT LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE “CONDEMNA A L’AGRESSIÓ DE RÚSSIA A UCRAÏNA”.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies davant la declaració de guerra de Rússia contra Ucraïna, la gravetat dels fets, la violació de la legalitat internacional, les morts de civils i personal militar, i el risc d’empitjorament, manifesta: