Caça

Existeix a Castelló de Rugat un Vedat Social de Caça. Caça menor: conill, perdiu, tord, etc. Caça Major: Porc Senglar. El període de caça és el que marca el decret regulador de Vedes.