Caza

En el municipio funciona la Associació de caçadors.