General

Donat el seu emplaçament en el cor del Parc Natural de la Serra Espadà i la riquesa ecològica, medi-ambiental i paisatjistica que envolta el seu terme municipal, Aín constitueix un punt de referència fonamental per als amants de la natura.

En aquest sentit, el Senderisme, es comfirma com l’activitat esportiva més practicada gràcies a la xarxa de diferents tipus de senders homologats que travessen el Terme Municipal d´Aín. Entre aquests, cal destacar:

SENDERS DE GRAN RECORREGUT (G.R.)
G.R. 36, que va des de Montanejos fins a Nules.

SENDERS DE PETIT RECORREGUT (P.R.)
PR que va de Chovar a Caudiel i que al Terme d’Aín pasa per Penya Blanca, el Cerro Gordo, La Ibola, El -Pic Espadà i Barranc d’Almanzor o Font Calenta
PR que va d’Aín a Suera.

SENDERS LOCALS (S.L.V) -esmentats en l’apartat 4 Entorn Natural-
SLV-27: passeig per la Penya Pastor fins el Gurugú: entre vinyes velles, predregals i castanyers.
SLV- 28: Camí del Palomar i Barranc d´Eslida: l’ombria de la Batalla.
SLV- 29: Cap al massis Campana-Torques ( 667 m.) pel camí del Poüet i les Naves.