NORMES PER A l’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I REUNIONS DEL MOVIMENT VEÏNAL, ASSOCIACIONS FESTERES, CULTURALS I ALTRES ENTITATS ASSOCIATIVES

El moviment associatiu, constituït per associacions de veïns, associacions cíviques, culturals, festeres i ciutadanes en general, constitueix un element que vertebra i vehicula la participació de la ciutadania en la societat de la qual forma part. És necessari disposar de normes i recomanacions que asseguren el funcionament normal d’aquestes entitats i el desenvolupament d’esdeveniments i reunions dins del seu àmbit d’actuació, dins dels condicionants que suposa la situació de pandèmia per COVID-19.