NOUS TRÀMITS PER A MILLORAR LA COMUNICACIÓ ENTRE PACIENTS I SEGURETAT SOCIAL

 

  • Tràmits telemàtics que permeten actualitzar les dades de la targeta sanitària (SIP) sense haver de desplaçar-se als centres de salut:

           http://www.san.gva.es/web/dgcal/solicitud-actualizacion-de-datos-sip-certificado-digital-o-clave

 

  • Formulari alternatiu al tràmit telemàtic per a actualitzar les dades de la targeta sanitària (SIP) als ciutadans que no disposen certificat electrònic:

           http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto

 

  • Cita prèvia telefònica des de l’App GVA+Salut:

           http://www.san.gva.es/cita_previa/citaprevia_cas.html

 

  • Incorporació en l’Història de Salut Electrònica la possibilitat de descarregar els comunicats de baixa (IT):

           http://www.san.gva.es/web/portalhse/inicio

 

  • Possibilitat d’enviament al ciutadà del certificat de salut escolar i altres documents de manera segura a través de la plataforma transit posada a la disposició dels professionals sanitaris:

           https://transit.san.gva.es/owncloud/index.php/login

 

  • Dispensació de medicaments solament amb la targeta sanitària, eliminant l’obligatorietat de la fulla de tractament i el codi personal.

 

  • Tràmit telemàtic per a sol·licitar cita prèvia a través de la web de la Conselleria (en curs).

 

  • Prolongació personalitzada dels tractaments dels malalts crònics a través de la recepta electrònica (en curs).