CURS NOU RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

17 Desembre, 2020 Notícies

La creixent tendència a l’especialització que es dona tant entre el personal de les administracions públiques fa cada vegada més necessària una formació
específica, que dedique una atenció preferent als canvis més recents esdevinguts en la regulació del règim jurídic de les AAPP espanyoles al segle XXI, amb
unes noves exigències que afecten tant al seu règim jurídic bàsic de funcionament com a l’aparició d’àrees cada vegada més importants que fins ara no ho
eren tant.

Archivos adjuntos (1)