OBSERVATORI DE L’HÀBITAT I LA SEGREGACIÓ URBANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (OHSU)

En aquesta col·lecció es presenta l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana (OHSU), i els resultats més destacats de les últimes activitats dutes a terme.
Col·lecció 2. Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana.

Us informe que ja estan disponibles tots els butlletins d’aquesta col·lecció en https://calab.es/boletines/

2|1 Decret d’accessibilitat

2|2 Informe d’Avaluació de l’Edifici d’Habitatges

2|3 Dipòsit de fiança del lloguer

2|4 Preu de referència del lloguer

2|5 Zones de mercat tensionado