Onada de calor

PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ DELS PROBLEMES DE SALUT DERIVATS DE LES TEMPERATURES EXTREMES EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Les Onades de calor són episodis de temperatures molt altes que poden arribar a produir efectes greus sobre la salut de la població.

L’exposició a temperatures excessives pot provocar problemes de salut com ara enrampades, deshidratació, insolació, colp de calor (amb problemes multiorgànics que poden incloure símptomes com la inestabilitat en la marxa, convulsions i fins i tot coma).

L’FVMP com a membre de la Comissió de Coordinació del Programa de prevenció i Atenció als Problemes de Salut derivats de l’Onada de calor en la Comunitat Valenciana, col·labora en la labor d’informació i difusió del Programa de prevenció i atenció dels problemes de salut derivats de les temperatures extremes en la Comunitat Valenciana.

Aquest programa, elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, té com a objectiu minimitzar els efectes negatius que la calor excessiva té sobre la salut de la població, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com la infància, les persones d’edat avançada, les embarassades, persones amb malalties cròniques (problemes respiratoris i cardiovasculars principalment) i aquelles que es troben en situacions de desigualtat social.

Es tracta d’un programa preventiu en el qual s’informa, tant a la població general com als professionals sanitaris i sociosanitaris amb l’antelació suficient perquè en cas d’onada de calor, es puguen adoptar les mesures de protecció adequades.

La FVMP dispone en www.fvmp.es un espai web “Onada de calor” amb los enlaces a la información de sanidad ambiental de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, sobre la incidencia que las altas temperaturas pueden tener sobre la salud de la población y, las recomendaciones sobre la prevención de sus efectos. Asimismo, se indican los enlaces necesarios para acceder al Sistema de vigilancia de temperaturas extremes a la Comunitat Valenciana y el listado de municipios por zonas termoclimàticas.