Ontinyent llança una nova edició d’ajudes municipals de fins al 50% per a la rehabilitació d’immobles

L’Ajuntament d’Ontinyent ha publicat una nova convocatòria de les ajudes municipals a la rehabilitació d’immobles dins del programa “Ontinyent Rehabilita”, que compren els àmbits del Conjunt Històric de la Vila, del Centre Històric Raval-Poble Nou i de la zona del Camí dels Carros-Cantereria. El pioner programa es va posar en marxa en 2013, havent atorgat des d’aleshores més de 400 ajudes per import de 2’5 milions d’euros i un impacte junt a les aportacions dels propietaris superior als 8 milions.

El regidor de Territori, Joan Sanchis, recordava que “molt abans que altres administracions posaren en marxa accions semblants, a Ontinyent ja veníem impulsant la rehabilitació amb aquest programa o amb les obres de reurbanització executades a barris com La Vila o Poble Nou. En línies com aquesta és fonamental la implicació dels propietaris i propietàries, però per nosaltres no va a quedar, perquè la cura del patrimoni urbà, i especialment als barris antics, és una de les senyes d’identitat d’aquest Govern. Ara, amb esta nova convocatòria d’ajudes dotada amb 200.000 euros, fem un nou pas endavant en esta línia”, manifestava.

 “Ontinyent Rehabilita” contempla ajudes de fins al 50% (o més, en casos excepcionals) i d’un màxim de 15.000 euros per a la rehabilitació de façanes, cobertes, aïllaments, mitgeres i fusteries. També es podran destinar a eliminació de barreres arquitectòniques, estalvi energètic i utilització d’energies renovables o adequació d’interior de locals per a l’obertura de nous establiments o adaptació de locals de comparses i associacions a la normativa vigent. Igualment, es subvencionarà l’enderroc d’edificacions sempre que es presente un projecte d’execució d’un nou immoble de nova construcció, o es cedisca el solar per un mínim de 4 anys a favor de l’Ajuntament, per destinar-ho a ús públic durant eixe temps.

Sanchis explicava que al cas de les ajudes relatives a l’eficiència energètica o l’eliminació de barreres, aquestes seran extensibles a tot el casc urbà (i no sols al  Conjunt Històric de la Vila, Raval-Poble Nou i Camí dels Carros-Cantereria) sempre i quan els immobles tinguen una antiguitat superior a 30 anys.

Poden sol·licitar aquestes ajudes les persones o entitats que siguen propietaris dels immobles objecte d’actuació i les comunitats de propietaris, així com els arrendataris o usufructuraris d’immobles amb autorització del propietari. Les actuacions s’hauran d’haver realitzat al periode comprés entre 1 de gener i 31 de desembre de 2021. Totes les persones interessades en acollir-se a estes subvencions podran fer-ho entre els dies 26 d’octubre i 9 de novembre de 2021. El text complet de les bases, la convocatòria i el full de sol·licitud estan a la web municipal, a la url https://www.ontinyent.es/pagina/ajudes-rehabilitacio-dimmobles-larea-rehabilitacio-urbana-del-centre-historic-dontinyent-aru .

El regidor de Territori incidia en què “és importantíssim que les persones interessades llegisquen molt bé les bases i la convocatòria per saber els tràmits que han de fer, realitzar-los adequadament i obtenir l’ajuda”. Igualment, recordava que abans que acabe el present any es publicarà la convocatòria de les ajudes per a les obres que s’executen en 2022, incidint en què no es podrà demanar ajuda per al mateix immoble i actuació en les dues convocatòries (2021 i 2022). Sanchis també apuntava que “les convocatòries són anuals, i per tant a la present convocatòria s’han de presentar obres fetes i acabades enguany”, remarcava.

Les persones interesades en ampliar la informació sobre la gestió de les subvencions i la tramitació poden fer-ho al departament de Promoció Econòmica, mentre que els dubtes sobres qüestions tècniques i activitat subvencionables es poden aclarir a l’Oficina Tècnica Municipal, tots dos espais ubicats a l’edifici CREC.

 

Font: Ajuntament d’Ontinyent