Projecte de Decret pel qual s’aproven les normes de disseny i qualitat dels edificis d’habitatge

Projecte de Decret pel qual s’aproven
les normes de disseny i
qualitat dels edificis d’habitatge