PROPOSTES DE DIRECCIÓ, GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DES DE LES ENTITATS LOCALS A LA COMUNITAT VALENCIANA

La jornada organitzada per l’FVMP en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial
abordarà des d’una visió global els diferents aspectes implicats tant en la gestió com en la planificació i organització d’aquests centres educatius.
La jornada tindrà lloc dijous que ve, 22 de juny, en la sala Mesquita de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports.