Documents de treball

En la societat actual el respecte, atenció i protecció dels animals, ha de ser fonament per a la construcció d’una convivència harmònica en l’entorn humà.

En aquest apartat s’aniran integrant instruments locals de regulació, bones pràctiques, solucions i models reeixits municipals sobre serveis i estratègies en la tinença responsable i el benestar dels animals de companyia.