Presentació del dossier del n. 6 de “L’IO. Lectures de l’Institut Obrer. Revista de pensament i acció social”

Revista semestral editada per l’Associació Cultural Institut Obrer (ACIO), dirigida a especialistes, investigadors i professionals del camp de les Ciències Socials. Una publicació d’articles originals amb rigor metodològic, que contribueixen a la investigació dels camps multidisciplinaris en l’àmbit del coneixement. Divulgació de la nostra realitat socials, cultural i histórica. Continguts crítics amb rigor científic i divulgatiu.

https://www.val.institutobrero.com/noticies/revista-l-io-6