RUBÉN ALFARO RECORDA QUE EL FONS DE COOPERACIÓ ÉS UNA REIVINDICACIÓ HISTÒRICA DEL MUNICIPALISME VALENCIÀ

Rubén Alfaro, president de l’FVMP, ha comparegut hui, en la sessió de la comissió de les Corts Valencianes, per a debatre el projecte de llei per a regular el Fons de Cooperació Municipal.

El president de l’FVMP ha recordat que aquesta iniciativa respon a una reivindicació unànime, durant 23 llargs anys, del municipalisme valencià.

El president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro, ha comparegut hui en Les Corts en la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local sobre el projecte de llei que regula el Fons de Cooperació Municipal dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

«Aquesta llei ha sigut una de les nostres principals reivindicacions en l’FVMP des de 1996 pel que acollim el projecte de llei amb enorme satisfacció», ha assegurat Alfaro i ha aplaudit que s’haja donat una «resposta eficient a les peticions d’estabilitat, eficiència, garantia i autonomia de les entitats municipals».

El Fons de Cooperació Municipal ve recollit en l’article 64 de l’Estatut d’Autonomia, va ser creat mitjançant la Llei 8/2010 de la Generalitat i posteriorment desenvolupat reglamentàriament a través del Decret 51/2017, del Consell. «Es tracta d’un fons amb naturalesa incondicionada i no finalista que el converteix en un recurs econòmic útil i eficaç per als ajuntaments que poden emprar aquesta partida ajustant-la a les necessitats singulars de cada municipi», ha explicat el president de l’FVMP.

Des de la seua posada en funcionament, la Generalitat ha aportat un total de 40 milions d’euros anuals, complementats amb les aportacions exclusives de les diputacions de Castelló i València. No obstant això, segons Alfaro, la falta d’aportació econòmica per part de la Diputació d’Alacant ha provocat «disfuncionalitats del sistema» ja que «els municipis han rebut finançament bàsic desigual en funció de la província a la qual pertanyen».

«Les diputacions provincials són entitats supramunicipals que tenen l’obligatorietat d’operar com a ajuntament dels ajuntaments, romanent com les seues aliades en la gestió dels fons i facilitant un marc estable en el temps no subjecte a voluntats partidistes», ha sentenciat Alfaro.

És per tot això pel que ha sol·licitat «un nou sistema de cooperació i coordinació en l’àmbit del finançament bàsic municipal garantint, mitjançant una norma amb rang de llei, estabilitat del sistema de finançament local, equitat territorial i sostenibilitat financera» per als municipis de la Comunitat Valenciana.

Alfaro ha recordat que aquesta reivindicació ha sigut defensada, durant 23 anys, pel municipalisme valencià en el seu conjunt.

El president de l’FVMP ha recordat el suport de tots els grups polítics, durant aquest llarg temps, a aquesta reivindicació de finançament. A més, ha recordat que en 1996 i en 2004 es van ratificar en assemblea de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que, durant aquests anys, s’ha traslladat en totes les comissions institucionals en les quals està representat el municipalisme.

Alfaro ha manifestat que «toca elevar la mirada. És el moment de fer política en defensa dels interessos comuns. És la nostra responsabilitat consolidar un espai de cooperació entre administracions i institucions des del qual els nostres municipis puguen avançar en igualtat de condicions i sense deixar a ningú arrere. És el moment d’expressar clarament el suport i no dubtar en la necessitat de disposar de recursos per als nostres ajuntaments».

Finalment, ha assenyalat que amb l’aprovació d’aquesta llei «avançarem en l’eficiència, un factor clau en aquests temps on els ciutadans ens exigeixen una administració eficaç».

VER GALERIA