SELECCIÓ D’1 TÈCNIC/A de TURISME, EN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DEL CONSELL A través DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER Al FINANÇAMENT DE L’OFICINA CONTRA